Volume 41 - Issue 2 - 103 - 113

Taxonomic and Biogeographic Contributions to Some Genera of Caryophyllaceae Family in Turkey ​

Türkiye’deki Caryophyllaceae Familyasının Bazı Cinslerine Taksonomik ve Biyocoğrafik Katkılar


Bu çalışmada, Caryophyllaceae familyasından Minuartia L., Moehringia L., Petrorhagia (Ser.) Link ve Silene L. cinslerinden 8 takson taksonomi,biyocoğrafya ve endemism özellikleri bakımından tartışılmıştır. Minuartia (M. bulgarica, M. setacea) ve Petrorhagia (P. wheeler-hainesii) cinslerinden üç tür Türkiye için yeni kayıt olarak verilmiştir. Moehringia grisebachii daha once Türkiye florası için yeni kayıt olarak verilmesine rağmen sonradan yayınlanan Flora’nın ek ciltleri ve Tür Listesi yayınlarında gözden kaçmıştır. Diğer yandan bu makalede Minuartia garckeana, Silene frivaldszkyana, S. manissadjianii ve Petrorhagia peroninii türlerine yeni bulgular eklenmiştir.Download Article in PDF (3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2019 Hacettepe University