Volume 41 - Issue 2 - 151 - 157

Investigation of Applicability Instead of Chemical Disinfectants of Euphorbia orientalis L. Extracts

Euphorbia Orientalis L. Özütlerinin Kimyasal Dezenfektanlar Yerine Uygulanabilirliğinin Araştırılması


Çalışmamızda, Çorum/Türkiye ve çevresinden toplanan ve doğada serbest olarak bulunan Euphorbia orientalis L.’in dezenfektan etkisi araştırıldı. Ekstraksiyonlar için üç farklı çözücü solüsyon (etanol, kloroform ve su) kullanıldı. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde disk difüzyon yöntemi ile Staphylococcus aureus ATCC 25923, Candida albicans ATCC 10231, Escherichia coli ATCC 25922, Enterecoccus faecalis ATCC 29212 ve Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853 suşları kullanıldı. Antioksidan aktivite için su ve etanol özütleri incelendi. Aynı zamanda kromotografi aracılığıyla GC/MS analizi yapıldı. Bitkinin etanol ve kloroform özütlerinin tüm mikroorganizmalar üzerinde farklı oranlarda inhibisyon etkisi gözlendi. Antimikrobiyal aktivite çalışmalarında en duyarlı suş C. albicans ve en dirençli suş S. aureus olarak belirlendi. Çalışmamızda bitkinin etanol ve su özütlerinin antioksidan aktiviteye sahip olduğu gözlendi. Bitkinin su özütlerinin antioksidan aktivitesinin etanol özütlerinden daha iyi olduğu belirlendi. Aynı zamanda, GC/MS ile hemen hemen tüm özütlerin içeriğinde difenik asit türevleri tespit edildi.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2019 Hacettepe University