Volume 41 - Issue 1 - 1 - 7

Acid Adaptation and Alliin Resistance of Salmonella Typhimurium Isolated from Acid Pasteurized Garlic Paste

Asitle Pastörize Edilmiş Sarımsak Macunundan İzole Edilen Salmonella Typhimurium’un Asit Adaptasyonu ve Alliin Direnci


Sarımsak genellikle taze ve işlenmeden pazarlanmaktadır ancak, sarımsak macunu lezzetini ve taze kokusunu muhafaza etme açısından potansiyel bir alternatif oluşturmaktadır. Allicin sarımsağın en önemli antibakteriyel bileşenlerinden birisidir. Salmonella, ISO 6579 yöntemi kullanılarak ticari sarımsaktan izole edilmiş ve Kauffman-White Şeması kullanılarak yapılan serotipleme ile belirlenmiştir. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak antibiyotik direnç modelleri değerlendirilmiştir. Suş Salmonella Typhimurium olarak belirlenmiştir. Suşun, sitrik ve asetik asitte asit adaptasyonu, pH 3’te sağ kalımı ve Alliin direnci değerlendirilmiştir. Suşun daha düşük pH’larda önemli derecede dirençli olduğu bulunmuş ve suş sayısında artış kaydedilmiştir. Suş ayrıca Alliin’e de direç göstermektedir. Bu da suşun asitle pastörize edilmiş sarımsak macununda yaşayabileceği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada aside adapte olmuş ve Alliin direncine sahip aşırı Salmonella Typhimurium suşu rapor edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma halk sağlığını riske atabilecek doğal antibiyotiklere direnç kazanma konusunun altını çizmektedir.Download Article in PDF (694 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2019 Hacettepe University