Volume 49 - Issue 2 - 167 - 173

Photodegradation of Phenol Using N/TiO2 System

N/TiO2 Sistemi Kullanarak Fenolün Fotobozulması


In the article the photochemical dissociation of phenol in the participation of TiO2 nano-particles and methyl-3-aminocrotonate was done for the first time, the period was taken as 60 minutes, the processing of photochemical dissociation was verified by the curves drawn for reaction solution in the UV radiation device and the 60% decomposition of phenol was defined. Light absorption of a system with TiO2 is observed only in the UV area, whereas absorption of a system with N/TiO2 falls on the visible area of the spectrum.

Makalede ılımlı ortamda sentezlenen 10-30 nm boyutlarındaki TiO2 nanopartikülleri ile 100 mg/ml NH4OH varlığında fenolün fotokimyasal bozunması çalışılmıştır. Fotokimyasal bozunma sürecinden önce ve sonra çekilmiş “Varian” ci- hazında absorsiyon verileri temelinde ispatlanmıştır. Fenolün UV-görülebilen bölgede fotokimyasal bozulması deneylerle doğrulanmıştır.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University