Volume 49 - Issue 1 - 37 - 41

Molecular Approach to Detecting Pollen Types In Honey: DNA Barcoding

Balda Polen Tiplerini Belirlemek için Moleküler Yaklaşım: DNA Barkodlama


Nowadays, the demand for bee products has also increased due to the growing interest in natural products. Although it is quite easy to adulteration of honey, which is one of these products, it is also very difficult to detect adulteration. In the point of detecting forgery, studies are being carried out specifically to identify the plant sources of honey. Melissopalynological and chemical analyses are methods commonly used in order to identify the botanical origin of honey. Despite the fact that the detection of botanical origin of honey by DNA-based methods which provide faster, simpler and more reliable results are being carried out in recent years, these researches are very less in Turkey. Unlike morphological methods, which require the visual examination of pollen grains, the recently developed genetic methods have the potential to increase the resolution and scale of pollen analyses. In this study, the aim was to present cumulative data by compiling the results of the studies conducted using molecular techniques on honey, and the advantages and disadvantages of this technique were evaluated.

Günümüzde doğal ürünlere olan ilginin artmasına bağlı olarak arı ürünlerine olan talep de artmıştır. Bu ürünlerden biri olan balın tağşişi oldukça kolay olmasına rağmen tağşişin tespit edilmesi de bir o kadar zordur. Sahteciliği tespit etme noktasında özellikle baldaki bitki kaynaklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Balın botanik orijinini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan yöntemler, melissopalinolojik analiz ve kimyasal analizlerdir. Son yıllarda ise daha hızlı, basit ve güvenilir sonuç sunan DNA tabanlı yöntemler ile balın bitki kaynakları tespit edilmeye başlanmasına rağmen bu konuda yapılan çalışmalar Türkiye’de yok denecek kadar azdır. Bireysel polen tanelerinin görsel olarak incelenmesini gerektiren morfolojik tanımlama yöntemlerinin aksine, yakın zamanda geliştirilen genetik yaklaşımlar, polen analizlerinin ölçeğini ve çözünürlüğünü artırma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada balda moleküler teknikler kullanılarak yapılan çalışmaların sonuçları derlenerek toplu bir veri sunulması amaçlanmış, yöntemin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.Download Article in PDF (345 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University