Volume 41 - Issue 4 - 379 - 387

Interference of some artificial tracers on spectral determinations

Spektral tayinlere bazı yapay iz sürücülerin girişimi


Sunulan çalışmanın amacı; bazı su sistem çalışmalarında hangi boyaların yapay iz sürücü olarak birlikte kullanılabilirliliğini ve ayrıca girişim etkilerinden nasıl sakınılacağını belirlemektir. Bu makalede; ikili örnek karışımlarında floresan boyaların sadece spektral ayrımı ve pH değişimine dayalı işlemler tanımlanmıştır. Lüminesans spektrometre LS 55 ile rodamin WT sıvısı, SRG ekstra, uranin ve eosin floresanların ölçümünde derişim ve eşzamanlı tarama yöntemleri kullanılmıştır.Download Article in PDF (144 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2019 Hacettepe University