Volume 41 - Issue 3 - 249 - 253

Macrofungi of The Kızılırmak Basin (Kırıkkale)

Kızılırmak Havzası (Kırıkkale) Makrofungusları


Bu çalışmada, Kırıkkale-Kızılırmak Havzası makrofungal çeşitliliği araştırılmıştır. Çalışma alanında; 38 makrofungus 2009-2011 yıllarında sonbahar ve ilkbaharda toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda, 2 sınıf, 16 familya ve 29 cinse ait 38 tür tespit edilmiştir. Teşhis edilen türlerin 2’si Ascomycetes, 36’sı Basidiomycetes’e aittir.Download Article in PDF (299 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2019 Hacettepe University